WOODPECKERS - en ideell förening för aktiva seniorer.

Föreningen Woodpeckers, som för närvarande har ett 45-tal medlemmar, sysslar med träslöjd och hobbysnickerier. För oss, liksom för många andra, innebär pensioneringen många möjligheter att förverkliga våra ambitioner, ta itu med en hobby och utöka vårt sociala nätverk. Detta har man möjlighet att göra hos Föreningen Woodpeckers som sedan många år, med kommunens aktiva stöd, bedriver sin verksamhet här nere på Näset.

Vi träffas gruppvis en dag i veckan under fyra timmar i verkstaden vid äldreboendet St. Knut i Falsterbo. Verkstaden är utrustad med kvalificerade maskiner och verktyg.

Vad vi gör är i stort sett upp till var och en, allt ifrån enkla föremål till kvalificerad heminredning som t.ex. ett väggskåp. Det är snickeriarbetet som är det centrala i Woodpeckers verksamhet men lika uppskattat är den sociala samvaron. Vid den gemensamma kafferasten diskuteras alla möjliga aktualiteter och små och stora problem löses. Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter.


Att bli medlem

För att bli medlem i föreningen krävs att du är pensionär, bosatt i Vellinge kommun och har intresse för snickeri, slöjd samt social gemenskap. Man behöver inte ha någon större erfarenhet av slöjd eller snickeriarbete, det är viktigare att ha ett genuint intresse för denna hobby.

Våra medlemmar arbetar i åtta grupper som var och en har sin fasta tid varje vecka. Vår medlemsavgift per termin är f.n. 300 kr.

Vi betalar också för det virke vi använder från föreningens gemensamma lager. Vi har i verkstaden en mycket kvalificerad och modern maskinpark med hyvlar, sågar, svarvar samt slip- och fräsmaskiner. Vi har också sociala arrangemang såsom en kulturell utflykt med partners i maj samt en gemensam höstmiddag för alla medlemmar.

Tycker du att detta skulle passa dina intressen vänligen tag kontakt med vår ordförande Greger Rosvall, telefon 070-6650129.


Medlemsförsäkring olycksfall

Föreningens medlemmar är olycksfallsförsäkrade inom ramen för Medborgarskolans gällande försäkringsavtal. Frågor betr. försäkringsavtalet besvaras av föreningens kassör.